Badania marketingowe

W przeprowadzanych badaniach nasi specjaliści korzystają ze sprawdzonej metodologii powszechnie stosowanej w badaniach marketingowych na całym świecie.

W zakresie badań ilościowych najczęściej wykorzystujemy techniki:

  • wywiady kwestionariuszowe w siedzibach / domach respondentów
  • wywiady telefoniczne

 W przypadku badań jakościowych są to:

  • indywidualne wywiady pogłębione
  • wywiady grupowe

Wszystkich obliczeń statystycznych dokonujemy, zgodnie z najwyższymi rynkowymi standardami, przy pomocy pakietu SPSS. W trakcie badań przestrzegamy zasad zawartych w zaleceniach i kodeksach metodycznych. Wysoką jakość merytoryczną przeprowadzanych przez nasz zespół badań opinii, gwarantuje współpraca z uznanymi pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wyniki badań przedstawiamy zawsze w formie zwartego raportu pisemnego oraz prezentacji multimedialnej wraz z omówieniem.

 o-badania-organizacji

 

 

JoomShaper